Ποια είναι η διαφορά μεταξύ HHC και HHC-O

Το HHC είναι αρκετά παρόμοιο με το THC, αν δεν το γνωρίζετε, επειδή και τα δύο είναι ψυχοδραστικά (μπορεί να σας κάνουν ψηλά). Το HHC, ωστόσο, έχει πολλά πλεονεκτήματα επειδή είναι πολύ πιο σταθερό και συχνά έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο το THC-O μετατρέπεται σε οξικό HHC-O, το HHC … Read more