Γνωρίστε την Rewilding Collagist Jennifer Gunlock

Η Jennifer Gunlock χτίζει δέντρα από δέντρα – λοιπόν, εικόνες δέντρων από εικόνες δέντρων. Η πρακτική της ως κολλαγίστρια μικτών μέσων δραστηριοποιείται σε μια διαμεσολαβημένη αναδίπλωση παραβιασμένων τοπίων, καταγράφοντας και αποδομώντας την κυκλική καταπάτηση των ανθρώπινων ενδιαιτημάτων στο δενδροφυτικό βασίλειο και την αναπόφευκτη εκδίκηση της φύσης. Αιχμαλωτισμένα σε μια στιγμή ισορροπίας μεταξύ της αρχιτεκτονικής και … Read more