Πώς οι AJ Osborne και Cedar Creek Capital ενσωματώνουν επενδυτές σε μία από τις πιο παρεξηγημένες αλλά προσοδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες, αυτοαποθήκευση

Η επένδυση στην αυτοαποθήκευση γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής λόγω της προσέγγισής της που είναι πρακτικά, χαμηλού κινδύνου και προβλέψιμης υψηλής ανταμοιβής. Ενώ μπορεί να εξακολουθεί να είναι ένας επενδυτικός τομέας που δεν εκμεταλλεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, νεότεροι επενδυτές συρρέουν στα περιουσιακά του στοιχεία. Πριν από το 2008, η επένδυση σε επενδύσεις αυτοαποθήκευσης δεν ήταν … Read more