Ο Shravan Bansal είναι φιλόδοξος να τερματίσει την οικονομική κρίση του Ηνωμένου Βασιλείου με την εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων του.

Η ανακύκλωση μετάλλων θα πρέπει να είναι μια κοινή πρακτική στις οικονομικά ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή μετάλλων. Δεν είναι μόνο σημαντικό για την οικονομία, αλλά έχει καταστεί αναγκαιότητα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθώς ο κόσμος παρακολουθεί σοβαρές κλιματικές αλλαγές. Η συνεχής ανακύκλωση του μετάλλου δεν επηρεάζει την ποιότητα του μετάλλου. … Read more