Κορυφαίοι 5 ηγέτες στον τομέα της υγείας – LA Weekly

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνει μια πολύ αναγκαία και μακρά αναθεώρηση από μέσα προς τα έξω. Οι startups ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης, οι καινοτόμες τεχνολογίες στο σπίτι, η ιατρική πρακτική στο Metaverse, η στροφή προς την ολιστική υγεία και η ώθηση της πανδημίας προς τις υπηρεσίες τηλευγείας φέρνουν επανάσταση σε ένα σύστημα που έχει απεγνωσμένη … Read more