Ο εκφωνητής του Dodgers Triple-A Alex Freedman σχετικά με τους κανόνες δευτερεύουσας κατηγορίας, αλλαγές

Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μου με τον τηλεοπτικό σταθμό Oklahoma City Dodgers, Alex Freedman. Αφού λάβαμε προηγουμένως ενημερώσεις σχετικά με διάφορες προοπτικές των Dodgers, σε αυτό το μέρος μιλάμε για ορισμένες από τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα των δευτερευουσών πρωταθλημάτων, τους κανόνες και μερικές από τις αποκαταστάσεις Dodgers. Ε: Οι Dodgers … Read more