Μάθετε δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ από το Blackhat World το 2022

Για να επιβιώσετε ως επαγγελματίες του ψηφιακού μάρκετινγκ, είναι υποχρεωτικό να είστε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις για να είστε μπροστά από τον ανταγωνισμό και να διατηρήσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Το να παρακολουθείτε τακτικά τις ειδήσεις δεν αρκεί, καθώς πρέπει επίσης να εμπλακείτε σε συζητήσεις με ομοϊδεάτες σας σε ένα φόρουμ διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αυτές … Read more