Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΣΕΛΦΙ – LA Weekly

Τα τελευταία 10 χρόνια, ο σημαντικός αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους έχει προηγηθεί τεχνολογικά με τα καινοτόμα συστήματα τους που είναι πάντα ενημερωμένα. Οι φωτογραφίες του Instagram, χάρη στους νέους ισχυρούς φακούς των φωτογραφικών μηχανών τηλεφώνων, έχουν μετατραπεί σε ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την … Read more