Η JSM Injury Firm γιορτάζει ένα έτος εξαιρετικών νομικών υπηρεσιών προσωπικών τραυματισμών στην Όραντζ Κάουντι

Παροχή νομικής εκπροσώπησης σε τραυματίες Η JSM Injury Firm APC γιορτάζει ένα χρόνο από τις υπέροχες νομικές υπηρεσίες στην κοινότητά της. Από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του στις 6 Ιουλίου 2021, η Δικηγορική Εταιρεία Προσωπικών Τραυμάτων εργάζεται στο δίκαιο των αδικοπραξιών για να παρέχει τόσο σωματική όσο και ψυχολογική υποστήριξη σε τραυματισμένα μέλη της κοινότητας. … Read more